Notulen algemene ledenvergadering

In verband met privacy worden er geen notulen op de website geplaatst.

 

Wilt u oude notulen doorlezen dan zijn ze voor leden van de vereniging opvraagbaar bij het secretariaat.