Links

AMC

 

Metakids zet zich in voor kinderen met een metabole ziekte

 

Ik heb dat  (pagina voor kinderen)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stichting Klachten en geschillen zorgverzekeringen SKGZ Medische Ombudsman


Postbus 51 belastingen-uitkeringen-

 

Financiele informatie voor chronisch zieke leerlingen Ouders en rugzak

 

Informatie over school en ziek zijn Handicap en studie

 

UWV Perspectief Platform voor mensen met een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informatie voor patient en arts  (producent Shire HGT)

 

Genzyme producent Fabrazyme

 

Amicus (farmaceut)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hart en vaatgroep

 

Nationaal  voorlichtings centrum erfelijkheid Erfocentrum

 

Alles over erfelijkheid startpagina                                                                   

 

Database voor zeldzame ziekten en weesgenees-middelen Orphanet

 

Europese organisatie voor zeldzameziekten Eurordis

 

Internationale organisatie voor de ziekte van Fabry (FIN)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nederlandse patiëntenvereniging voor stofwisselingsziekten VKS

 

Vereniging voor samenwerkende ouder en patiëntenorganisaties VSOP

 

Nederlandse patiënten en consumentenfederatie NCPF

 

Vestrekking subsidies aan patiëntenorganisaties Fonds PGO

 

Chronisch zieken en gehandicaptenraad CG Raad

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Patiënt1. Het platform voor mensen met een chronische aandoening.

 

Hulp bij chronische ziekte

 

Algemene informatie Patiëntenplatform

 

Algemene informatie Gehandicaptenforum.nl

 

Informatie, advies en ondersteuning op maatschappelijk terrein MEE

 

Interessante informatie over stamceltherapie

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FSIG Amerikaanse patïënten vereniging (engels talig)

 

NINDS Amerikaanse site (engels taliig)

 

Belgische  patienten vereniging

 

Noorse patiënten vereniging

 

Canadese patiënten vereniging

Links